NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza nota informacyjna („Nota”) opisuje politykę Grupy Etam oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw („Grupa Etam”) w zakresie danych osobowych i plików cookie na stronie www.etam.com lub każdej innej stronie internetowej zarządzanej przez Grupę Etam („Strona”). Niniejsza Nota ma na celu wyjaśnienie warunków, w jakich Grupa Etam gromadzi dane osobowe, przyczyn dla których dane te są gromadzone i tego w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane. Dotyczy to wszystkich informacji, które zostały przez Ciebie przekazane lub zostały zebrane przez Grupę Etam w czasie przeglądania Strony internetowej.

W czasie przeglądania Strony internetowej Grupa Etam może gromadzić Twoje dane osobowe. Do danych osobowych należą w szczególności:

 • • dane imienne, takie jak stan cywilny, numer telefonu, adres zamieszkania w celu dostarczenia zamówienia, adres e-mail w celu przesyłania newslettera, przesłane zdjęcia;
 • • dane identyfikacji elektronicznej dostępne na lub z komputera (takie jak „pliki cookie” lub „adres IP”). Twoje dane identyfikacji elektronicznej pozwalają na zidentyfikowanie lub geolokalizację (ograniczającą się do miasta) Twojego urządzenia końcowego lub zakładek otwieranych na Stronie w czasie przeglądania i są zwykle niewystarczające dla zidentyfikowania Twoich danych imiennych.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Za pośrednictwem Strony możesz zostać poproszony o przekazanie Grupie Etam danych osobowych, na przykład podczas tworzenia konta klienta, zamawiania produktów lub zapisywania się na newsletter.

Grupa Etam może zbierać niektóre informacje dotyczące Twojej nawigacji na Stronie, w warunkach opisanych szerzej w poniższym paragrafie „Pliki cookie”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ochrony danych osobowych wyznaczona została Kancelaria adwokacka POGGI, adwokat Anne-Sphie Poggi, 50 rue Etienne Marcel 75002, Paryż.

2. PRAWO DO DOSTĘPU, KORYGOWANIA, USUWANIA I SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA

Masz prawo do dostępu, korekty, usuwania dotyczących Cię informacji osobowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Możesz z niego skorzystać w każdym momencie, przesyłając wiadomość e-mail na następujący adres: privacy@etam.pl.

Masz także prawo do złożenia skargi w instytucji nadzorującej, szczególnie w państwie członkowskim, w którym przebywasz, w którym pracujesz lub w miejscu, w którym naruszono Twoje prawa, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

3. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ GRUPĘ ETAM

3.1 Cel gromadzenia danych

Grupa Etam przetwarza za pośrednictwem Strony dotyczące Cię dane osobowe. Jest to konieczne dla następujących operacji:

 • • zarządzanie Twoim zapisem do newslettera (zapisy i rezygnacja z zapisów);
 • • realizacja i przetwarzanie Twoich zamówień produktów zrealizowanych na Stronie;
 • • tworzenie anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin Strony;
 • • umożliwienie dostępu do niektórych funkcji Strony;
 • • przekazywanie informacji dotyczących produktów i/lub usług oraz wiadomości marketingowych;
 • • przeprowadzanie badań i sondaży.

3.2 Zatrzymywanie danych

Dane są zatrzymywane przez okres nieprzekraczający czasu koniecznego do osiągnięcia celu, dla którego były gromadzone:

 • • w celu zarządzania subskrypcji Twojego newslettera: Grupa Etam przechowuje dane przez 3 lata od ostatniego kontaktu. W przypadku wypisania się z newslettera Grupa Etam dezaktywuje wysyłanie newsletterów;
 • • w przypadku zamówienia produktów: zebrane dane są zatrzymywane w celach realizacji Twojego zamówienia, a następnie przez okres konieczny do przedstawienia dowodu prawa lub umowy. Dane te mogą być także archiwizowane zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego dotyczącymi okresu przechowywania ksiąg i dokumentów tworzonych podczas działalności handlowej oraz Kodeksu Konsumenckiego, dotyczących przechowywania umów zawieranych drogą elektroniczną.

3.3 Odbiorcy danych

Twoje dane o charakterze osobowym są przeznaczone dla działów Grupy Etam zajmujących się Twoimi potrzebami. W szczególności:

 • • Gdy zamawiasz produkt na Stronie, dane osobowe, które podajesz w ramach zamówienia, przekazywane są firmie Grupy Etam lub jej podwykonawcom realizującym to zamówienie.
 • • W każdym razie dane nie są przekazywane poza Europę i Grupa Etam nie przekazuje Twoich danych osobowych, chyba że:
  o Grupa Etam musi przekazać te informacje osobom trzecim w celu dostarczenia zamówionej przez Ciebie usługi lub
  o Grupa Etam jest wezwana przez instytucję sądową lub każdą inną instytucję administracyjną do przekazania jej informacji lub
  o Wyraziłeś/aś wcześniej zgodę na przekazywanie tych informacji.

3.4 Bezpieczeństwo i poufność danych

Celem Grupy Etam było wprowadzenie rozsądnych środków ostrożności w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i niedopuszczenia do ich deformowania, uszkadzania, niszczenia lub do dostępu osób trzecich do tych danych. W tym celu wprowadzono środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego.

Grupa Etam nie kontroluje jednak całego ryzyka związanego z działaniem internetu i zwraca uwagę internautów na istnienie ewentualnego ryzyka związanego z jego używaniem i jego działaniem.

Dla potrzeb technicznego przechowywania Twoich danych osobowych, Twoje dane będą gromadzone u następujących usługodawców:

 • • oXya – w regionach Ile-de-France i Hauts de France,
 • • Salesforce Commerce Cloud – w Irlandii,
 • • Amazon Web Service – w Niemczech i w Irlandii,
 • • Jaguar Networks – w Prowansji-Alpach-Lazurowym Wybrzeżu,
 • • OVH – w regionie Hauts-de-France,
 • • Actito – w Belgii.

Grupa Etam przywiązuje bardzo dużą uwagę do ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Grupa Etam wprowadziła narzędzia, które pozwolą jej na wykrywanie ewentualnych błędów dotyczących bezpieczeństwa. Narzędzia te mogą spowodować, że chwilowy dostęp do danych osobowych uzyskają zespoły do spraw bezpieczeństwa. Dane te będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu zarządzania tymi usterkami i w poszanowaniu przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.

4. PLIKI COOKIE

4.1 Czym są pliki cookie?

Cookie to plik tekstowy, który może być zapisany w przeznaczonej do tego przestrzeni dysku twardego Twojego urządzenia elektronicznego podczas przeglądania strony on line za pomocą Twojego oprogramowania do nawigacji. Plik cookie pozwala stronie, która go wysyła, na identyfikację urządzenia końcowego, w którym jest zapisany, w czasie ważności lub zapisywania tego pliku cookie.

4.2 Pliki cookie przesyłane przez Stronę

W czasie łączenia ze Stroną Grupa Etam może, o ile dokonałeś/aś takiego wyboru, zainstalować różne pliki cookie pozwalające na rozpoznanie przeglądarki, której używasz w czasie ważności danego pliku cookie.

Wysyłane pliki cookie mają na celu:

 • • stworzenie statystyk i określenie liczby odwiedzin i używania różnych elementów składowych Strony (rubryki i odwiedzane, przeglądane zawartości), pozwalających Grupie Etam na poprawienie znaczenia i ergonomii serwisów oraz widoczności publikowanych zawartości;
 • • umożliwienie lub ułatwienie Twojej nawigacji na Stronie lub dostarczenie Ci usług komunikacji on line, których potrzebujesz podczas nawigacji oraz:
  o przystosowanie prezentacji Strony do preferencji wyświetlania Twojego urządzenia końcowego (używany język, rozdzielczość wyświetlania, używany system operacyjny itp.) podczas twoich wizyt na Stronie, zgodnie z urządzeniami i oprogramowaniem do wizualizacji lub odczytu w Twoim urządzeniu końcowym;
  o zapamiętanie informacji dotyczących wypełnionego przez Ciebie formularza na Stronie (zapis lub dostęp do Twojego konta) lub produktów, usług czy informacji, które wybrałeś/aś na Stronie (abonament na usługę, zawartość koszyka z zamówieniem, lista życzeń itp.);
  o umożliwienie Ci dostępu do zarezerwowanych przestrzeni i pracowników na Stronie, takich jak Twoje konto, za pośrednictwem informacji identyfikacyjnych lub danych, które ewentualnie zostały wcześniej przez Ciebie przekazane;
  o wprowadzenie środków bezpieczeństwa, na przykład gdy po pewnym czasie jesteś proszony/a
  o ponowne połączenie z treścią lub usługą.

4.3 Cookie przesyłane na Stronie przez osoby trzecie

Grupa Etam może wprowadzać na Stronę aplikacje informatyczne pochodzące od osób trzecich, które pozwalają Ci dzielić się zawartością Strony z innymi osobami lub informować inne osoby o Twoich odwiedzinach lub opiniach dotyczących Strony.

Przesyłanie i używanie plików cookie przez osoby trzecie podlega polityce ochrony prywatności tych osób trzecich.

Grupa Etam nie kontroluje procesu wykorzystywanego przez serwisy społecznościowe do zbierania informacji dotyczących przeglądania przez Ciebie Strony. Grupa Etam zachęca Cię do zapoznania się z polityką ochrony prywatności tych serwisów społecznościowych, dzięki czemu poznasz cel używania informacji o nawigacji, szczególnie w zakresie reklamy, które mogą gromadzić za pomocą przycisków. Polityka ochrony pozwala Ci na dokonywanie wyborów w sieciach społecznościowych, szczególnie podczas ustawiania kont użytkownika każdej z tych sieci.

Strona może zawierać pliki cookie wysyłane przez osoby trzecie (agencje komunikacji, firmy badające liczbę użytkowników itp.) i pozwalać im, w czasie ważności tych plików cookie, na zbieranie informacji o nawigacji dotyczących urządzeń końcowych łączących się ze Stroną, szczególnie w celu pomiaru skuteczności płatnej kampanii SEO w wyszukiwarkach.

4.4 Twoje wybory dotyczące plików cookie

Istnieje kilka możliwych sposobów zarządzania plikami cookie. Każda zmiana ustawień, którą możesz przeprowadzić, będzie zmieniać sposób nawigacji w Internecie oraz warunki dostępu do niektórych usług wymagających używania plików cookie.

Możesz w każdym momencie zmienić Twoje zamierzenia dotyczące plików cookie i przekazać tę informację za pomocą środków opisanych poniżej.

Możesz skonfigurować swoją wyszukiwarkę tak, aby pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym lub, przeciwnie, aby były odrzucane w sposób systematyczny lub w zależności od wysyłającego.

Możesz także skonfigurować Twoją wyszukiwarkę tak, aby akceptacja lub odmowa związana z plikami cookie były proponowane za każdym razem, zanim plik cookie będzie zapisany na Twoim urządzeniu końcowym. W celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o zapoznanie się z paragrafem „Jak dokonać wyboru w zależności od używanej wyszukiwarki?”

(a) Zgoda na wykorzystywanie plików cookie

Zapisanie pliku cookie w urządzeniu końcowym zależy wyłącznie od woli użytkownika urządzenia końcowego. Może on ją wyrazić lub zmienić w każdym momencie, bezpłatnie, dzięki możliwościom oferowanym przez jego wyszukiwarkę.

Jeśli zaakceptowałeś/aś w swej wyszukiwarce zapisywanie plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym, pliki cookie zintegrowane na stronach i w treściach, które przeglądałeś/aś, mogą być czasowo przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni Twojego urządzenia końcowego. Będą tam mogły być odczytane wyłącznie przez ich dostawcę.

(b) Brak zgody na wykorzystywanie plików cookie

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub jeśli usuwasz pliki, które zostały tam zapisane, nie będziesz już mógł/mogła korzystać z pewnej liczby funkcji, które są potrzebne do przeglądania niektórych miejsc na Stronie.

Stanie się tak, jeśli będziesz chciał/a mieć dostęp do treści lub usług, które wymagają Twojej identyfikacji. Stanie się tak także wtedy, gdy Grupa Etam lub jej podwykonawcy nie będą mogli rozpoznać, w celu zgodności technicznej, rodzaju wyszukiwarki używanej przez Twoje urządzenie końcowe, jej parametrów językowych i wyświetlania lub kraju, z którego Twoje urządzenie końcowe łączy się z internetem.

W podobnym przypadku Grupa Etam nie jest odpowiedzialna za konsekwencje związane z pogorszonym działaniem swych usług, wynikającym z niemożliwości zapisania lub wykorzystywania plików cookie, na które nie wyraziłeś/aś zgody lub które usunąłeś/aś, a które są potrzebne do działania tych usług.

(C) Jak dokonać wyboru w zależności od używanej wyszukiwarki?

Konfiguracja pozwalająca na zarządzanie plikami cookie i Twoimi wyborami jest inna w każdej wyszukiwarce. Jest opisana w menu pomocy Twojej wyszukiwarki, które umożliwi Ci zapoznanie się ze sposobem zmiany ustawień dotyczących plików cookie.

4.5 Jeśli używasz swojego urządzenia końcowego wraz z innymi osobami

Jeśli Twoje urządzenie końcowe jest używane przez kilka osób i gdy to samo urządzenie końcowe ma kilka wyszukiwarek, Grupa Etam nie może zapewnić, że usługi i reklamy przeznaczone dla Twojego urządzenia końcowego będą odpowiadały Twojemu użytkowaniu tego urządzenia, a nie użytkowaniu innego użytkownika tego urządzenia końcowego.

W podobnym przypadku wspólne używanie urządzenia końcowego z innymi osobami oraz konfiguracja parametrów Twojej wyszukiwarki dotyczących plików cookie wynikają z Twojej dobrej woli i jesteś za nie odpowiedzialny/a.

W celu otrzymania dodatkowych informacji dotyczących plików cookie i ich używania, możesz przejrzeć dokumentację Narodowej Komisji ds. Informatyki i Wolności pod następującym adresem: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

5. ZMIANA NOTY

Grupa Etam może zmienić zapisy Noty i zadba o to, abyś był/a o tym poinformowany/a za pomocą specjalnego wpisu na Stronie lub za pomocą spersonalizowanego ostrzeżenia, na przykład w wysłanym newsletterze.

6. POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIELETNICH

Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników nieletnich. Dostęp do Strony nie jest im jednak zabroniony, ponieważ nie zawiera ona treści niedozwolonych dla osób nieletnich poniżej 18. roku życia.

Jeśli Strona zebrałaby treści niedozwolone dla osoby nieletniej, jej przedstawiciel prawny może zwrócić się do privacy@etam.pl w celu korekty, zmiany lub usunięcia tych informacji.