Ogólne Warunki Sprzedaży

 

Wstęp

Witamy na naszej stronie internetowej www.etam.pl (niżej określanej jako "Strona").

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie sprzedaż produktów dostępnych na Stronie internetowej.

W konsekwencji, fakt złożenia zamówienia na Stronie implikuje akceptację, całkowitą i bez zastrzeżeń, przez Klienta, tych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z wyłączeniem wszystkich innych warunków określonych w prospektach i katalogach wydanych przez ETAM, oraz tych obowiązujących w sklepach Etam.

Każdy inny warunek postawiony przez Klienta, który wyraźnie zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jest w opozycji do Etam i przedstawionych warunków, z którymi Klient miał czas się zapoznać. W przypadku gdy Etam nie może skorzystać z któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, nie może być to w żaden sposób interpretowane jako odstąpienie/rezygnacja Etam z takiego warunku. Etam zawsze może się na niego powołać w późniejszym okresie.

ETAM dokłada wszelkich starań, by informacje udostępnione na Stronie były jak najbardziej dokładne i aktualne, zastrzegając sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości Strony w dowolnym momencie.

Wydawca Strony

ETAM LINGERIE SA, z kapitałem 6.028.930 euro, z siedzibą mieszczącą się pod adresem:
57/59 rue Henri Barbusse
92614 Clichy Cedex
RCS Nanterre B 478 355 753 Francja
Dyrektor publikacji: Martin Souriau

Hosting Strony

Demandware
5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

Dział Obsługi Klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji, jeśli chcesz otrzymać informację lub poradę, albo zadać pytanie:

 • • Poczta tradycyjna : Serwis Klienta Etam.pl
  57/59 rue Henri Barbusse
  92614 Clichy cedex Francja
 • • E-mail : Kliknij tu, by przejść do formularza kontaktowego
 

Do korzystania ze Strony niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript, aby poprawnie wyświetlać i korzystać ze Strony. Poprawność działania Strony jest zapewniona w następujących wersjach przeglądarek: Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for Android 49 lub wyższych.

Etam nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów.

Artykuł 1. Przedmiot regulacji

Niniejsze warunki regulują sprzedaż artykułów Etam "Bielizna", prezentowanych na Stronie przez spółkę ETAM LINGERIE SA, z kapitałem 6.028.930 euro, wpisaną do rejestru spółek R.C.S. w Nanterre pod numerem B 478 355 753, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 57-59, rue Henri Barbusse - 92614 Clichy Cedex - Francja (niżej określanej jako "Etam"), na rzecz osób fizycznych, nabywających produkty na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (konsumentów), wyłącznie pełnoletnich (niżej określanych jako "Klient"). Bezpośredni kontakt do Etam jest w zakładce „Kontakt” w stopce na stronie internetowej.

Artykuł 2. Produkty

2.1 Cechy produktów

Produkty dostępne do sprzedaży online są prezentowane na Stronie. Ich opis i zdjęcie zamieszczone przez ETAM na Stronie cechują się największą możliwą dokładnością. Opis produktu zawiera w szczególności jego najistotniejsze cechy (kolory, opis, skład, sposób konserwacji, wymiary) i jego cenę brutto.

Jednakże, ETAM zwraca uwagę Klienta na fakt, że fotografie nie oddają w pełni wyglądu produktu, w szczególności jego kolorów.

Różnice mogą być związane z jakością koloru na fotografiach, z trudnością przeniesienia na ekran wyglądu materiałów, czy też, lecz nie tylko, adaptacji technicznej. Te różnice nie mogą być przyczyną reklamacji, o ile Klient nie zwrócił produktu w terminach podanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży na odstąpienie od Umowy.

Oferty produktowe i ceny zamieszczone na Stronie obowiązują w czasie, gdy widnieją na Stronie, w zależności od dostępnych zapasów produktów.

2.2 Dostępność produktów

Produkty są dostępne w sprzedaży w zależności od stanu ich zapasów. W momencie składania zamówienia Klient jest informowany o dostępności wybranego produktu. W razie niedostępności zamówionego produktu, Etam zobowiązuje się poinformować o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe, pocztą elektroniczną na adres email podany podczas składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie etam.pl były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak pomimo naszych starań informacje na stronie etam.pl mogą czasami być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

 • Koszty przesyłki zostaną zwrócone Klientowi, jeśli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji całości zamówienia.
 • Koszty przygotowania przesyłki i jej dostarczenia poniesie Klient, jeśli potwierdzi on w takiej sytuacji dostarczenie innych produktów, zamówionych w ramach tego samego zamówienia.
 

Artykuł 3. Cena

Ceny są podane w złotówkach. Są to ceny brutto, obejmujące wszystkie podatki, w tym VAT, lecz nie obejmujące kosztów dostarczenia przesyłki , które różnią się w zależności od wyboru sposobu dostawy. Podane ceny obejmują VAT w wysokości obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Jeśli kwota VAT zostanie zmodyfikowana, ta zmiana automatycznie wpłynie na cenę produktu, przed złożeniem zamówienia. Wysokość kosztów przygotowania przesyłki i jej dostarczenia zostanie podana Klientowi na formularzu podsumowującym zamówienie, przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Każde zamówienie oznacza akceptację ceny dostępnej na stronie www.etam.pl w momencie składania zamówienia.

W dowolnym momencie, ETAM zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen i opisów produktów. Jednakże, produkty zostaną zafakturowane na podstawie cen obowiązujących w momencie złożenia zamówienia, chyba, że na Stronie wystąpił oczywisty błąd (błąd oprogramowania lub inny błąd techniczny). Jeśli Klient złożył zamówienie z uwzględnieniem błędnie podanej ceny, zostanie ono anulowane, nawet jeśli zostało już zatwierdzone przez ETAM. ETAM poinformuje każdego ze swoich Klientów, których ta sprawa dotyczy, najszybciej, jak to możliwe, o poprawionych cenach, tak aby mogli, jeżeli zechcą, ponownie złożyć zamówienie przy obowiązywaniu już poprawionych cen.

Koszty przygotowania przesyłki i jej dostarczenia zostaną zwrócone Klientowi, jeśli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji całości zamówienia.

Artykuł 4. Zamówienie

4.1 Numer Klienta

Każdy Klient aby złożyć zamówienie musi stworzyć swój profil Klienta oraz wprowadzić dane identyfikacyjne potrzebne do zalogowania, których nie powinien nikomu udostępniać. Każda utrata lub zapomnienie danych identyfikacyjnych musi być zgłoszone ETAM jak najszybciej poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Aby złożyć zamówienie, Klient musi wypełnić formularz wstępny i uzupełnić w szczególności informacje niezbędne dla jego identyfikacji:

 • • ważny adres poczty elektronicznej i wybrane przez siebie hasło (poufne i osobiste), które umożliwią identyfikację Klienta na Stronie,
 • • dane osobowe oznaczone gwiazdką, których podanie jest obowiązkowe i niezbędne do generowania faktur i dostarczania zamówień.

Ważne jest, by Klient wypełnił formularz jak najdokładniej oraz bezbłędnie, z podaniem danych prawdziwych, aby uniknąć błędu lub nieprzyjemnych konsekwencji przy dostarczeniu jednego lub więcej zamówionych produktów. Dane Klienta podane na Stronie są znane wyłącznie ETAM i jego partnerom, przy akceptacji wyrażonej przez Klienta dla niniejszych Warunków. Podanie w formularzu wstępnym błędnych, nieprawdziwych danych uniemożliwi prawidłową realizację zamówienia.

4.2 Zarejestrowanie zamówienia

Każdy Klient, który chce złożyć zamówienie, wybiera według upodobania produkt(y) dostępne na Stronie, klikając na "Dodaj do koszyka". Na koniec tego etapu, po kliknięciu na "Przejdź do koszyka", na ekranie wyświetli się podstrona podsumowująca operację, odpowiadająca formularzowi zamówienia, pozwalająca Klientowi wprowadzić modyfikacje, a następnie zatwierdzić operację poprzez kliknięcie na "Przejdź do płatności".

Aby przejść do zatwierdzenia zamówienia, Klient musi zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i wyrazić ich akceptację poprzez zaznaczenie stosownego okienka na podstronie.

4.3 Zatwierdzenie zamówienia

Kupujący na Stronie Klient gwarantuje ETAM, że posiada uprawnienia konieczne do skorzystania z wybranego przez siebie sposobu płatności, na etapie zarejestrowania zamówienia. Klient, przez zatwierdzenie zawartości swojego koszyka zakupowego, zaakceptowanie danych w wypełnionym formularzu podsumowującym zamówienie i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży, akceptuje jednocześnie otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i zgadza się na przejście do etapu zatwierdzenia zamówienia poprzez płatność. Należna cena to kwota widniejąca na formularzu podsumowującym zamówienie, z którą Klient zapoznał się przed zatwierdzeniem zamówienia.

Zapłaty za każde zamówienie złożone na Stronie można dokonać wyłącznie online, za pomocą jednej z następujących kart płatniczych: Visa, Mastercard, American Express oraz odmian powyższych kart wydanych w innych krajach poza Polską. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji wyłącznie po: podaniu numeru karty płatniczej, jej daty ważności i numeru kryptograficznego, czyli kodu weryfikacyjnego (trzycyfrowy numer widniejący na odwrocie karty płatniczej) umożliwiających dokonanie płatności.

We wszystkich przypadkach, przedłożenie swojego numeru karty płatniczej na Stronie lub zalogowanie się poprzez jeden z systemów płatności online na swoje konto i ostateczne kliknięcie w przycisk: „Zamawiam i płacę”, będą finalnym potwierdzeniem złożenia całego zamówienia. W przypadku nieuprawnionego użycia karty płatniczej, klient zostanie poproszony o jak najszybszy kontakt z Działem Obsługi Klienta.

4.4 Bezpieczeństwo płatności

Etam korzysta z serwisu bezpiecznych płatności ADYEN, który działa zgodnie z normami bezpieczeństwa i protokołem SSL. Poufne dane Klienta (numer karty, data ważności) są zakodowane i transferowane bezpośrednio na serwer ADYEN i nie są w żadnym wypadku transferowane na serwer Etam.

4.5 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji

Ostateczne zatwierdzenie zamówienia ma miejsce po zaksięgowaniu płatności. Klientowi zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia i płatności, potwierdzający również przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierający podsumowanie przekazanych Etam informacji, Ogólne Warunki Sprzedaży i formularz odstąpienia od umowy.

4.6 Śledzenie zamówienia

Klient może w każdej chwili sprawdzić poszczególne etapy na drodze przesyłki z zamówieniem pod wybrany adres, na Stronie, w sekcji "Moje konto", dostępnej po zalogowaniu się przez Klienta za pomocą e-maila i hasła, po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie Etam.

Artykuł 5. Dostarczenie przesyłki

Etam dostarcza przesyłki w terminach wskazanych poniżej, liczonych od daty potwierdzenia zamówienia. Klient jest o nich informowany w trakcie składania zamówienia. Do Klienta należy wybór sposobu dostarczenia przesyłki. Na zmianę terminu realizacji zamówienia może wpłynąć okoliczność o charakterze siły wyższej, niezależna od ETAM.

ETAM dokłada wszelkich starań, by zamówione przesyłki były dostarczane w doskonałym stanie. Niemniej, do Klienta należy sprawdzenie stanu opakowania i zgodności dostarczonego produktu z zamówieniem, oraz ewentualnie zapisanie wszelkich swoich zastrzeżeń na liście przewozowym, który udostępni mu przewoźnik.

5.1 Sposoby dostawy :

Klient może obecnie wybrać jeden z następujących sposobów dostawy:

 • • kurierem Inpost lub DHL express pod swój adres zamieszkania lub dowolny wybrany przez siebie adres (należy to sprecyzować w formularzu dostawy), jeśli ten adres znajduje się na terenie Polski. Dostawa artykułów przygotowanych do wysyłki trwa od 4 do 8 dni roboczych.
 • • do jednego ze sklepów ETAM na terenie Polski umożliwiających odbiór przesyłki w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Dostawa artykułów przygotowanych do wysyłki trwa przeważnie od 4 do 8 dni roboczych. Paczka po dotarciu do jednego w naszych sklepów będzie oczekiwać do 5 dni na jej odbiór.

ETAM realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku. Co do zasady zamówienia realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych, liczonych od momentu przygotowania towaru do wysyłki z Francji.
Uwaga! W pewnych okresach (np. wyprzedaże, święta) czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu dużej liczby zamówień oczekujących na realizację.

5.2 Kraje dostawy

Dostawa artykułów zamówionych za pośrednictwem Strony jest możliwa tylko na terenie Polski.

5.3 Terminy dostaw

Wszystkie przesyłki są dostarczane w terminie maksymalnie do 8 dni roboczych licząc od daty zamówienia. W przypadku przekroczenia 8 dni roboczych terminu dostawy (z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej) i w okresie nieprzekraczającym 30 dni licząc od tej daty, Klient może :

 • • Albo zawiadomić o opóźnieniu, wysyłając e-mail na następujący adres: dok@etam.pl. Następnie, ETAM skontaktuje się z dostawcą paczki, aby znaleźć zagubioną paczkę. Po 30 dniach, jeśli przesyłka nie zostanie odnaleziona, a Klient w tym czasie nie odstąpił od umowy, nastąpi zwrot pieniędzy za niedostarczone zamówienie.
 • • Albo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, poprzez wysłanie do ETAM listu poleconego lub e-maila na adres dok@etam.pl z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

5.4 Koszty dostawy

Koszty całkowite przygotowania przesyłki i jej dostarczenia zależą od sposobu dostawy wybranego przez Klienta:

Dostawa

 

Czas i koszty dostawy

 
  Etam

Dostawa kurierem
lub do paczkomatu
Etam
Dostawa
do sklepu ETAM
DHL
Dostawa
ekspresowa
Czas dostawy i przygotowania paczki do Polski Całkowity czas realizacji zamówienia to 3 - 8 dni roboczych
czas od momentu wysłania
ok. 5 dni*
(od poniedziałku do piątku)
czas od momentu wysłania
ok. 5 dni*
(od poniedziałku do piątku)
czas od momentu wysłania
ok. 2-3 dni*
(od poniedziałku do piątku)
Polska Etam
10,90 PLN
lub GRATIS przy zakupach za min. 240 PLN
Etam
GRATIS
Etam
49,90 PLN
 

*Najczęściej obserwowany czas dostawy na terenie Polski.
**Poza pewnymi okresami specjalnymi, jak wyprzedaże, Święta, specjalne oferty dla Stałych Klientek etc.

 

Sposoby dostawy

 
 

Kurier InPost

Dostawa KURIEREM lub do PACZKOMATU


Wybierając dostawę Kurier lub Paczkomat InPost, paczka zostanie dostarczona od 4 do 8 dni roboczych po dokonaniu przez Ciebie zamówienia.
Termin dostawy zostanie potwierdzony na dzień przed dostawą.
 

 

 

Etam

Dostawa do sklepu Etam

Odbierz swoją paczkę za darmo w sklepie bez minimalnej kwoty zakupu!

Masz do wyboru kilkanaście sklepów Etam Lingerie w Polsce, w których możesz odebrać paczkę.

Wybierz sklep najbliżej Ciebie!

W momencie dostawy paczki do wybranego sklepu, otrzymasz Email/SMS z potwierdzeniem. Od tego momentu masz 5 dni na odebranie paczki ze sklepu.

 

DHL

Dostawa DHL EXPRESS


Wybierając dostawę DHL,  paczka zostanie dostarczona od 3 do 5 dni roboczych po dokonaniu przez Ciebie zamówienia.
Termin dostawy zostanie potwierdzony na dzień przed dostawą.

Koszt dostawy DHL Express: 49,90 PLN
 

 

 

Śledź swoje zamówienie

 

Link do śledzenia zamówienia zostanie przesłany mailowo
w dniu wysyłki zamówienia.
Możliwość śledzenie zamówienia dostępna wyłącznie
do zamówień kurierskich (Inpost / DHL Express)

W dowolnym momencie możesz poprosić o informacje o:

- postępie przygotowania zamówienia.

- dacie wysyłki (użytkownik zostaje powiadomiony za pośrednictwem e-maila).

- dostarczeniu paczki na wskazany adres dzięki numerowi,
który zostanie przekazany przez dostawcęArtykuł 6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia dostarczenia przesyłki, z którego może skorzystać bez podania powodu swojej decyzji, bez ponoszenia innych kosztów, niż te związane z odesłaniem przesyłki z zamówionym/i artykułem/ami do Etam. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym artykułem przed jego upływem.

Aby skorzystać z tego prawa, Klient powinien odesłać do Etam formularz odstąpienia od umowy (jak w poniższym przykładzie), bądź jakiekolwiek inne oświadczenie, wyrażające jednoznaczną deklarację odstąpienia od umowy. Produkty, które Klient chce zwrócić w ramach odstąpienia od umowy, muszą być zwrócone w stanie niezmienionym, nie mogą nosić oznak używania, muszą być czyste, nie mogą być uprane, muszą być pozbawione zapachu i mieć przyczepione metki..

Uwaga : zwracane artykuły, które będą niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone przez Klienta, nie zostaną przyjęte przez Etam.

Formularz odstąpienia od umowy musi być wysłany przez Klienta:

Przykład oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: Adresat: ETAM LINGERIE SAS 57/59 rue Henri Barbusse 92614 Clichy Cedex Francja

Niniejszym informuję Państwa o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży artykułów, podanych poniżej:
Z powodu (opcjonalnie):
Zamówienie nr ............./ dokonane dnia XX/XX/XXXX:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Podpis Klienta (w sytuacji jeśli formularz przekazywany jest drogą papierową).
Dnia: YY/YY/YYYY

6.2 Akceptowane sposoby zwrotu zamówienia:

Klient odsyła lub dostarcza bezpośrednio do wszystkich sklepów Etam w Polsce zamówione produkty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem warunków podanych w artykule 6.1 powyżej. Klient ponosi koszty odesłania artykułów objętych odstąpieniem od umowy.

Dla płatności Paypal sprawdź warunki zwrotu na https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/refunded-returns

 • Zwrot za pośrednictwem poczty:

Klient może odesłać zamówione artykuły do wszystkich sklepów Etam w Polsce z wyjątkiem outletów, z dołączonym formularzem odstąpienia od umowy lub każdą inną jednoznaczną deklaracją odstąpienia. Pod tym adresem znajduje się lista sklepów Etam w Polsce:
https://www.etam.pl/lokalizatorsklepow

 • Zwrot do sklepu Etam :

Sklep Etam rejestruje zwrot i wręcza Klientowi potwierdzenie przyjęcia produktu. Należy zachować to potwierdzenie, ponieważ jest dowodem dokonania zwrotu.

ETAM zwróci Klientowi kwotę równą cenie, za jaką odstąpił on od Umowy w terminie maksymalnie do 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy chyba, że Klient nie odeśle na czas swojego zamówienia kurierem lub przesyłką pocztową. W takim przypadku zwrot płatności zostanie wstrzymany dopóki Klient nie dostarczy artykułów lub dowodu wysyłki produktów.

Należna suma zostaje przelana bezpośrednio na konto bankowe lub kartę Klienta za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności ADYEN.

Artykuł 7. 30-dni na zwrot zamówienia

Niezależnie od przepisów prawa regulujących zasady, na jakich możliwe jest korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, Klienci ETAM mogą przez 30 dni od dnia złożenia zamówienia dokonać zwrotu artykułu zakupionego w regularnej cenie do każdego ze sklepów stacjonarnych Etam lub do punktu odbioru lub przyjęcia paczek na adresy podane w punkcie 6.2, na podstawie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, nie mogą nosić oznak używania, muszą być czyste, nie mogą być uprane, muszą być pozbawione zapachu i mieć przyczepione metki. Ponadto produkty muszą być zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie (nienoszonego, niezniszczonego). Do zwracanego produktu musi być dołączona metka.

Uwaga : zwracane artykuły, które będą niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone przez Klienta, nie zostaną przyjęte przez Etam.

 • Zwrot produktów w sklepach Etam: Klient ma możliwość zwrócić zamówione online produkty w sklepach Etam. Klient otrzyma zwrot należności na konto lub kartę płatniczą.

 • Zwrot w przypadku odesłania produktu do punktu odbioru/przyjęcia paczek: W przypadku odesłania produktu do punktu odbioru/przyjęcia paczek Etam – któregoś ze sklepów Etam w Polsce, klient otrzyma zwrot należności na konto lub kartę płatniczą. Koszty wysyłki do punktu odbioru/przyjęcia paczek ponosi Klient (chyba, że zwrot jest wynikiem błędu popełnionego przez Etam).

W obu przypadkach zwrot należności następuje po przyjęciu i sprawdzeniu przesyłki przez Etam. Należna suma zostaje przelana bezpośrednio na konto bankowe lub kartę płatniczą Klienta za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności ADYEN. Jeśli karta płatnicza Klienta utraciła ważność, Dział Obsługi Klienta Etam skontaktuje się z nim, by dokonać zwrotu pieniędzy przelewem bankowym lub na kartę płatniczą Klienta.

Artykuł 8. Reklamacja

Etam gwarantuje trwałość i funkcjonalność produktu, na które została udzielona gwarancja pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi na metkach.

Klient jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie, produkcji: poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres: dok@etam.pl lub bezpośrednią wizytę w jednym ze sklepów Etam w Polsce lub w formie pisemnej na adres francuski: Serwis Klienta Etam.pl, 57/59 rue Henri Barbusse, 92614 Clichy Cedex, Francja, zawsze z podaniem numeru Zamówienia i adresu e-mail.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Etam drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie jej składania. W przypadku uznania reklamacji zakupu internetowego Klientowi zostaną zwrócone środki za reklamowany produkt.

W przypadku uznania reklamacji zakupu dokonanego w salonie stacjonarnym Etam zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej dla Użytkownika, naprawy lub wymiany Produktu (zależnie od decyzji Etam Poland). Naprawiony lub wymieniony Produkt będzie wolny od wad. Wymienione Produkty lub ich części przechodzą na własność Etam. W razie niemożności dokonania naprawy lub wymiany, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny produktu (w takiej proporcji w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady). Produkty oddawane lub odsyłane Gwarantowi powinny być kompletne. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przez uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
1. korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z zaleceniami znajdującymi się na metkach,
2. uszkodzeń wtórnych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
3. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek.

Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych kosztów

Jeżeli Etam nie uzna reklamacji Klienta, który nie zgadza się z takim sposobem załatwienia sprawy, konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia tej sprawy pod rozstrzygnięcie przez mediacje lub osąd sądu polubownego, np. poprzez polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zamówienia, Dział Obsługi Klienta Etam pozostaje do dyspozycji Klienta za pośrednictwem sekcji "Kontakt". W razie wystąpienia kwestii spornej, każdy Klient musi podać swój numer zamówienia oraz umotywować swoje stanowisko. W następstwie rozwiązania sporu, jeśli rezultatem będzie konieczność zwrotu pieniędzy Klientowi, zwrot ten dokona się bezpośrednio na konto bankowe lub kartę płatniczą Klienta za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności ADYEN.

Alternatywną możliwością roztrzygania sporu jest utworzenie sporu na platformie Komisji UE służącej do rozstrzygania kwestii spornych z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Artykuł 9.1 Dane osobowe i polityka prywatności

Etam pragnie poinformować, że Twoje dane osobowe zarejestrowane w trakcie składania zamówienia na naszej stronie internetowej będą przetwarzane przez wewnętrzny dział obsługi lub działy obsługi spółek siostrzanych lub spółek należących do grupy Etam w celu:

 • - realizacji Twojego zamówienia,
 • - poinformowania Cię o aktualnościach i nadchodzących wydarzeniach poprzez wysłanie newslettera,
 • - a także przedstawienia Ci propozycji ofert handlowych oraz gier i zabaw konkursowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, w dowolnym momencie masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Abyś mógł skorzystać ze swoich praw, wystarczy byś przesłał taką prośbę drogą elektroniczną na adres privacy@etam.pl, wraz ze wskazaniem swoich danych osobowych i załączeniem kopii dowodu osobistego.

Nasza witryna internetowa powstała przede wszystkim z myślą o potrzebach naszych Klientów. Z tego powodu Etam korzysta z plików cookies, które służą wyłącznie zapamiętaniu odwiedzanych przez Ciebie miejsc na naszej stronie i polepszeniu kierowanej do Ciebie oferty przez dostosowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i zarządzania plikami cookies, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Przypominamy o konieczności wylogowania się ze swojego profilu po każdych odwiedzinach na naszej stronie internetowej, co pozwoli zapewnić ochronę poufnych danych.

Artykuł 9.2 Gwarancja

Obowiązujące prawo francuskie reguluje dopuszczenie do obrotu handlowego produktów Etam. Wszystkie produkty są objęte regulaminem prawnym gwarantującym zgodność z artykułem L211-4 i z Kodeksem praw konsumenta jak również objęte są gwarancją na wypadek wad produkcyjnych z artykułu 1641 i Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 10. Odpowiedzialność

Etam nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane na skutek:

 • • całkowitego lub częściowego strajku, w szczególności strajku poczty lub firm świadczących usługi transportowe i/lub komunikacyjne. W takim wypadku, Etam zaproponuje inny sposob dostawy zgodnie z artykułem powyżej,
 • • powodzi, pożarów, wszystkich przypadków siły wyższej i wszystkich innych zdarzeń nieprzewidzianych lub niezależnych od Etam.

Hiperłącza mogą odsyłać do innych stron internetowych, niż Strona. ETAM nie ponosi odpowiedzialności w razie, gdyby zawartość tych stron internetowych była niezgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i ustawowymi.

Artykuł 11. Własność intelektualna

Użytkowanie Strony jest ograniczone do celów wyłącznie prywatnych. Strona i wszystkie znajdujące się na niej elementy, marki, rysunki, modele, logo, grafiki, etc. oraz ich zestawienie, są wyłączną własnością ETAM lub jego dostawców, którzy nie przyznają żadnej licencji ani żadnego innego prawa Klientom, niż prawo do przeglądania zawartości Strony.

ETAM przypomina, że jakakolwiek, częściowa lub całkowita, reprodukcja lub modyfikacja, czy też używanie, częściowe lub całkowite, jakiegokolwiek elementu Strony, są surowo zabronione, chyba, że ETAM udzieli wcześniejszego, specjalnego i wyraźnego zezwolenia.

W konsekwencji, ETAM będzie mógł wnieść o wszczęcie stosownego postępowania, w tym w szczególności w razie wystąpienia podrabiania jego produktów – postępowania karnego, względem wszystkich tych którzy, bezpośrednio lub pośrednio, naruszają jego prawa.

Artykuł 12. Ważność tego dokumentu

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przez cały okres udostępniania do sprzedaży online produktów i usług przez Etam.

Artykuł 13. Dowód

Rejestry informatyczne zapisane w systemach informatycznych Etam i jego partnerów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, będą uważane za dowody komunikacji, zamówień i płatności, które zaszły między Etam, a Klientem.

Artykuł 14. Obowiązujące zasady prawne - Kwestie Sporne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są umocowane w prawie polskim i obowiązują na jego podstawie. W razie niejasności związanych z tłumaczeniem, należy odwołać się do wyjściowej wersji dokumentu w języku francuskim.

Zgodnie z regulacją z 20 sierpnia 2015 r., każdy klient może bezpłatnie skorzystać z usługi mediatora konsumenckiego, aby znaleźć polubowne rozwiązanie sporu, jaki może mieć z podmiotem prawnym .. Grupa ETAM wybrała ośrodek mediacji MEDICYS 73 Bld de Clichy 75009 PARIS Tel 01.49.70.15.93 contact@medicys.fr / www.medicys.fr

Artykuł 15. Wprowadzanie zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży

Wobec możliwej ewolucji Strony oraz przepisów prawa, ETAM zastrzega sobie możliwość modyfikowania w dowolnym momencie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. W takim wypadku, nowe Ogólne Warunki Sprzedaży będą podane do wiadomości Klienta online i będą miały zastosowanie wyłącznie do sprzedaży produktów przeprowadzonych po dokonaniu modyfikacji.

Artykuł 17. Program Lojalnościowy « Etam Connect »

Warunki programu lojalnościowego Etam Connect są dostępne tutaj