Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y

 

Wst─Öp

Witamy na naszej stronie internetowej www.etam.pl (ni┼╝ej okre┼Ťlanej jako "Strona").

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y reguluj─ů wy┼é─ůcznie sprzeda┼╝ produktów dost─Öpnych na Stronie internetowej.

W konsekwencji, fakt z┼éo┼╝enia zamówienia na Stronie implikuje akceptacj─Ö, ca┼ékowit─ů i bez zastrze┼╝e┼ä, przez Klienta, tych Ogólnych Warunków Sprzeda┼╝y, z wy┼é─ůczeniem wszystkich innych warunków okre┼Ťlonych w prospektach i katalogach wydanych przez ETAM, oraz tych obowi─ůzuj─ůcych w sklepach Etam.

Ka┼╝dy inny warunek postawiony przez Klienta, który wyra┼║nie zaakceptowa┼é niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y, jest w opozycji do Etam i przedstawionych warunków, z którymi Klient mia┼é czas si─Ö zapozna─ç. W przypadku gdy Etam nie mo┼╝e skorzysta─ç z któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków sprzeda┼╝y, nie mo┼╝e by─ç to w ┼╝aden sposób interpretowane jako odst─ůpienie/rezygnacja Etam z takiego warunku. Etam zawsze mo┼╝e si─Ö na niego powo┼éa─ç w pó┼║niejszym okresie.

ETAM dok┼éada wszelkich stara┼ä, by informacje udost─Öpnione na Stronie by┼éy jak najbardziej dok┼éadne i aktualne, zastrzegaj─ůc sobie prawo do wprowadzania zmian w zawarto┼Ťci Strony w dowolnym momencie.

Wydawca Strony

ETAM LINGERIE SA, z kapita┼éem 6.028.930 euro, z siedzib─ů mieszcz─ůc─ů si─Ö pod adresem:
57/59 rue Henri Barbusse
92614 Clichy Cedex
RCS Nanterre B 478 355 753 Francja
Dyrektor publikacji: Martin Souriau

Hosting Strony

Demandware
5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

Dział Obsługi Klienta

Nasz Dzia┼é Obs┼éugi Klienta jest do Twojej dyspozycji, je┼Ťli chcesz otrzyma─ç informacj─Ö lub porad─Ö, albo zada─ç pytanie:

 • • Poczta tradycyjna : Serwis Klienta Etam.pl
  57/59 rue Henri Barbusse
  92614 Clichy cedex Francja
 • • E-mail : Kliknij tu, by przej┼Ť─ç do formularza kontaktowego
 

Do korzystania ze Strony niezb─Ödny jest dost─Öp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Komputer Klienta musi mie─ç w┼é─ůczon─ů opcj─Ö obs┼éugi plików typu "cookie" oraz w┼é─ůczon─ů obs┼éug─Ö JavaScript, aby poprawnie wy┼Ťwietla─ç i korzysta─ç ze Strony. Poprawno┼Ť─ç dzia┼éania Strony jest zapewniona w nast─Öpuj─ůcych wersjach przegl─ůdarek: Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for Android 49 lub wy┼╝szych.

Etam nie pobiera ┼╝adnych op┼éat za komunikacj─Ö z nim z wykorzystaniem ┼Ťrodków porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, a Klient ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawar┼é z dostawcami mediów.

Artykuł 1. Przedmiot regulacji

Niniejsze warunki reguluj─ů sprzeda┼╝ artyku┼éów Etam "Bielizna", prezentowanych na Stronie przez spó┼ék─Ö ETAM LINGERIE SA, z kapita┼éem 6.028.930 euro, wpisan─ů do rejestru spó┼éek R.C.S. w Nanterre pod numerem B 478 355 753, z siedzib─ů mieszcz─ůc─ů si─Ö pod adresem: 57-59, rue Henri Barbusse - 92614 Clichy Cedex - Francja (ni┼╝ej okre┼Ťlanej jako "Etam"), na rzecz osób fizycznych, nabywaj─ůcych produkty na cele nie zwi─ůzane z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (konsumentów), wy┼é─ůcznie pe┼énoletnich (ni┼╝ej okre┼Ťlanych jako "Klient"). Bezpo┼Ťredni kontakt do Etam jest w zak┼éadce „Kontakt” w stopce na stronie internetowej.

Artykuł 2. Produkty

2.1 Cechy produktów

Produkty dost─Öpne do sprzeda┼╝y online s─ů prezentowane na Stronie. Ich opis i zdj─Öcie zamieszczone przez ETAM na Stronie cechuj─ů si─Ö najwi─Öksz─ů mo┼╝liw─ů dok┼éadno┼Ťci─ů. Opis produktu zawiera w szczególno┼Ťci jego najistotniejsze cechy (kolory, opis, sk┼éad, sposób konserwacji, wymiary) i jego cen─Ö brutto.

Jednak┼╝e, ETAM zwraca uwag─Ö Klienta na fakt, ┼╝e fotografie nie oddaj─ů w pe┼éni wygl─ůdu produktu, w szczególno┼Ťci jego kolorów.

Ró┼╝nice mog─ů by─ç zwi─ůzane z jako┼Ťci─ů koloru na fotografiach, z trudno┼Ťci─ů przeniesienia na ekran wygl─ůdu materia┼éów, czy te┼╝, lecz nie tylko, adaptacji technicznej. Te ró┼╝nice nie mog─ů by─ç przyczyn─ů reklamacji, o ile Klient nie zwróci┼é produktu w terminach podanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzeda┼╝y na odst─ůpienie od Umowy.

Oferty produktowe i ceny zamieszczone na Stronie obowi─ůzuj─ů w czasie, gdy widniej─ů na Stronie, w zale┼╝no┼Ťci od dost─Öpnych zapasów produktów.

2.2 Dost─Öpno┼Ť─ç produktów

Produkty s─ů dost─Öpne w sprzeda┼╝y w zale┼╝no┼Ťci od stanu ich zapasów. W momencie sk┼éadania zamówienia Klient jest informowany o dost─Öpno┼Ťci wybranego produktu. W razie niedost─Öpno┼Ťci zamówionego produktu, Etam zobowi─ůzuje si─Ö poinformowa─ç o tym Klienta tak szybko, jak to mo┼╝liwe, poczt─ů elektroniczn─ů na adres email podany podczas sk┼éadania zam├│wienia. Dok┼éadamy wszelkich stara┼ä, aby informacje na stronie etam.pl by┼éy kompletne, dok┼éadne i aktualne. Jednak pomimo naszych stara┼ä informacje na stronie etam.pl mog─ů czasami by─ç niedok┼éadne, niekompletne lub nieaktualne.

 • Koszty przesy┼éki zostan─ů zwrócone Klientowi, je┼Ťli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji ca┼éo┼Ťci zamówienia.
 • Koszty przygotowania przesy┼éki i jej dostarczenia poniesie Klient, je┼Ťli potwierdzi on w takiej sytuacji dostarczenie innych produktów, zamówionych w ramach tego samego zamówienia.
 

Artykuł 3. Cena

Ceny s─ů podane w z┼éotówkach. S─ů to ceny brutto, obejmuj─ůce wszystkie podatki, w tym VAT, lecz nie obejmuj─ůce kosztów dostarczenia przesy┼éki , które ró┼╝ni─ů si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od wyboru sposobu dostawy. Podane ceny obejmuj─ů VAT w wysoko┼Ťci obowi─ůzuj─ůcej w dniu z┼éo┼╝enia zamówienia. Je┼Ťli kwota VAT zostanie zmodyfikowana, ta zmiana automatycznie wp┼éynie na cen─Ö produktu, przed z┼éo┼╝eniem zamówienia. Wysoko┼Ť─ç kosztów przygotowania przesy┼éki i jej dostarczenia zostanie podana Klientowi na formularzu podsumowuj─ůcym zamówienie, przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Ka┼╝de zamówienie oznacza akceptacj─Ö ceny dost─Öpnej na stronie www.etam.pl w momencie sk┼éadania zamówienia.

W dowolnym momencie, ETAM zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen i opisów produktów. Jednak┼╝e, produkty zostan─ů zafakturowane na podstawie cen obowi─ůzuj─ůcych w momencie z┼éo┼╝enia zamówienia, chyba, ┼╝e na Stronie wyst─ůpi┼é oczywisty b┼é─ůd (b┼é─ůd oprogramowania lub inny b┼é─ůd techniczny). Je┼Ťli Klient z┼éo┼╝y┼é zamówienie z uwzgl─Ödnieniem b┼é─Ödnie podanej ceny, zostanie ono anulowane, nawet je┼Ťli zosta┼éo ju┼╝ zatwierdzone przez ETAM. ETAM poinformuje ka┼╝dego ze swoich Klientów, których ta sprawa dotyczy, najszybciej, jak to mo┼╝liwe, o poprawionych cenach, tak aby mogli, je┼╝eli zechc─ů, ponownie z┼éo┼╝y─ç zamówienie przy obowi─ůzywaniu ju┼╝ poprawionych cen.

Koszty przygotowania przesy┼éki i jej dostarczenia zostan─ů zwrócone Klientowi, je┼Ťli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji ca┼éo┼Ťci zamówienia.

Artyku┼é 4. Zamówienie

4.1 Numer Klienta

Ka┼╝dy Klient aby z┼éo┼╝y─ç zamówienie musi stworzy─ç swój profil Klienta oraz wprowadzi─ç dane identyfikacyjne potrzebne do zalogowania, których nie powinien nikomu udost─Öpnia─ç. Ka┼╝da utrata lub zapomnienie danych identyfikacyjnych musi by─ç zg┼éoszone ETAM jak najszybciej poprzez kontakt z Dzia┼éem Obs┼éugi Klienta. Aby z┼éo┼╝y─ç zamówienie, Klient musi wype┼éni─ç formularz wst─Öpny i uzupe┼éni─ç w szczególno┼Ťci informacje niezb─Ödne dla jego identyfikacji:

 • • wa┼╝ny adres poczty elektronicznej i wybrane przez siebie has┼éo (poufne i osobiste), które umo┼╝liwi─ů identyfikacj─Ö Klienta na Stronie,
 • • dane osobowe oznaczone gwiazdk─ů, których podanie jest obowi─ůzkowe i niezb─Ödne do generowania faktur i dostarczania zamówie┼ä.

Wa┼╝ne jest, by Klient wype┼éni┼é formularz jak najdok┼éadniej oraz bezb┼é─Ödnie, z podaniem danych prawdziwych, aby unikn─ů─ç b┼é─Ödu lub nieprzyjemnych konsekwencji przy dostarczeniu jednego lub wi─Öcej zamówionych produktów. Dane Klienta podane na Stronie s─ů znane wy┼é─ůcznie ETAM i jego partnerom, przy akceptacji wyra┼╝onej przez Klienta dla niniejszych Warunków. Podanie w formularzu wst─Öpnym b┼é─Ödnych, nieprawdziwych danych uniemo┼╝liwi prawid┼éow─ů realizacj─Ö zamówienia.

4.2 Zarejestrowanie zamówienia

Ka┼╝dy Klient, który chce z┼éo┼╝y─ç zamówienie, wybiera wed┼éug upodobania produkt(y) dost─Öpne na Stronie, klikaj─ůc na "Dodaj do koszyka". Na koniec tego etapu, po klikni─Öciu na "Przejd┼║ do koszyka", na ekranie wy┼Ťwietli si─Ö podstrona podsumowuj─ůca operacj─Ö, odpowiadaj─ůca formularzowi zamówienia, pozwalaj─ůca Klientowi wprowadzi─ç modyfikacje, a nast─Öpnie zatwierdzi─ç operacj─Ö poprzez klikni─Öcie na "Przejd┼║ do p┼éatno┼Ťci".

Aby przej┼Ť─ç do zatwierdzenia zamówienia, Klient musi zapozna─ç si─Ö z Ogólnymi Warunkami Sprzeda┼╝y i wyrazi─ç ich akceptacj─Ö poprzez zaznaczenie stosownego okienka na podstronie.

4.3 Zatwierdzenie zamówienia

Kupuj─ůcy na Stronie Klient gwarantuje ETAM, ┼╝e posiada uprawnienia konieczne do skorzystania z wybranego przez siebie sposobu p┼éatno┼Ťci, na etapie zarejestrowania zamówienia. Klient, przez zatwierdzenie zawarto┼Ťci swojego koszyka zakupowego, zaakceptowanie danych w wype┼énionym formularzu podsumowuj─ůcym zamówienie i akceptacj─Ö Ogólnych Warunków Sprzeda┼╝y, akceptuje jednocze┼Ťnie otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i zgadza si─Ö na przej┼Ťcie do etapu zatwierdzenia zamówienia poprzez p┼éatno┼Ť─ç. Nale┼╝na cena to kwota widniej─ůca na formularzu podsumowuj─ůcym zamówienie, z któr─ů Klient zapozna┼é si─Ö przed zatwierdzeniem zamówienia.

Zap┼éaty za ka┼╝de zamówienie z┼éo┼╝one na Stronie mo┼╝na dokona─ç wy┼é─ůcznie online, za pomoc─ů jednej z nast─Öpuj─ůcych kart p┼éatniczych: Visa, Mastercard, American Express oraz odmian powy┼╝szych kart wydanych w innych krajach poza Polsk─ů. Zamówienie zostaje przyj─Öte do realizacji wy┼é─ůcznie po: podaniu numeru karty p┼éatniczej, jej daty wa┼╝no┼Ťci i numeru kryptograficznego, czyli kodu weryfikacyjnego (trzycyfrowy numer widniej─ůcy na odwrocie karty p┼éatniczej) umo┼╝liwiaj─ůcych dokonanie p┼éatno┼Ťci.

We wszystkich przypadkach, przed┼éo┼╝enie swojego numeru karty p┼éatniczej na Stronie lub zalogowanie si─Ö poprzez jeden z systemów p┼éatno┼Ťci online na swoje konto i ostateczne klikni─Öcie w przycisk: „Zamawiam i p┼éac─Ö”, b─Öd─ů finalnym potwierdzeniem z┼éo┼╝enia ca┼éego zamówienia. W przypadku nieuprawnionego u┼╝ycia karty p┼éatniczej, klient zostanie poproszony o jak najszybszy kontakt z Dzia┼éem Obs┼éugi Klienta.

4.4 Bezpiecze┼ästwo p┼éatno┼Ťci

Etam korzysta z serwisu bezpiecznych p┼éatno┼Ťci ADYEN, który dzia┼éa zgodnie z normami bezpiecze┼ästwa i protoko┼éem SSL. Poufne dane Klienta (numer karty, data wa┼╝no┼Ťci) s─ů zakodowane i transferowane bezpo┼Ťrednio na serwer ADYEN i nie s─ů w ┼╝adnym wypadku transferowane na serwer Etam.

4.5 Potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia do realizacji

Ostateczne zatwierdzenie zamówienia ma miejsce po zaksi─Ögowaniu p┼éatno┼Ťci. Klientowi zostanie wys┼éany e-mail z potwierdzeniem zamówienia i p┼éatno┼Ťci, potwierdzaj─ůcy równie┼╝ przyj─Öcie zamówienia do realizacji, zawieraj─ůcy podsumowanie przekazanych Etam informacji, Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y i formularz odst─ůpienia od umowy.

4.6 ┼Üledzenie zamówienia

Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili sprawdzi─ç poszczególne etapy na drodze przesy┼éki z zamówieniem pod wybrany adres, na Stronie, w sekcji "Moje konto", dost─Öpnej po zalogowaniu si─Ö przez Klienta za pomoc─ů e-maila i has┼éa, po uprzednim zarejestrowaniu si─Ö na stronie Etam.

Artykuł 5. Dostarczenie przesyłki

Etam dostarcza przesy┼éki w terminach wskazanych poni┼╝ej, liczonych od daty potwierdzenia zamówienia. Klient jest o nich informowany w trakcie sk┼éadania zamówienia. Do Klienta nale┼╝y wybór sposobu dostarczenia przesy┼éki. Na zmian─Ö terminu realizacji zamówienia mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç okoliczno┼Ť─ç o charakterze si┼éy wy┼╝szej, niezale┼╝na od ETAM.

ETAM dok┼éada wszelkich stara┼ä, by zamówione przesy┼éki by┼éy dostarczane w doskona┼éym stanie. Niemniej, do Klienta nale┼╝y sprawdzenie stanu opakowania i zgodno┼Ťci dostarczonego produktu z zamówieniem, oraz ewentualnie zapisanie wszelkich swoich zastrze┼╝e┼ä na li┼Ťcie przewozowym, który udost─Öpni mu przewo┼║nik.

5.1 Sposoby dostawy :

Klient mo┼╝e obecnie wybra─ç jeden z nast─Öpuj─ůcych sposobów dostawy:

 • • kurierem Inpost lub DHL express pod swój adres zamieszkania lub dowolny wybrany przez siebie adres (nale┼╝y to sprecyzowa─ç w formularzu dostawy), je┼Ťli ten adres znajduje si─Ö na terenie Polski. Dostawa artyku┼éów przygotowanych do wysy┼éki trwa od 4 do 8 dni roboczych.
 • • do jednego ze sklepów ETAM na terenie Polski umo┼╝liwiaj─ůcych odbiór przesy┼éki w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Dostawa artyku┼éów przygotowanych do wysy┼éki trwa przewa┼╝nie od 4 do 8 dni roboczych. Paczka po dotarciu do jednego w naszych sklepów b─Ödzie oczekiwa─ç do 5 dni na jej odbiór.

ETAM realizuje zamówienia od poniedzia┼éku do pi─ůtku. Co do zasady zamówienia realizowane s─ů w ci─ůgu 3-5 dni roboczych, liczonych od momentu przygotowania towaru do wysy┼éki z Francji.
Uwaga! W pewnych okresach (np. wyprzeda┼╝e, ┼Ťwi─Öta) czas realizacji zamówienia mo┼╝e si─Ö wyd┼éu┼╝y─ç z powodu du┼╝ej liczby zamówie┼ä oczekuj─ůcych na realizacj─Ö.

5.2 Kraje dostawy

Dostawa artyku┼éów zamówionych za po┼Ťrednictwem Strony jest mo┼╝liwa tylko na terenie Polski.

5.3 Terminy dostaw

Wszystkie przesy┼éki s─ů dostarczane w terminie maksymalnie do 8 dni roboczych licz─ůc od daty zamówienia. W przypadku przekroczenia 8 dni roboczych terminu dostawy (z wyj─ůtkiem wyst─ůpienia si┼éy wy┼╝szej) i w okresie nieprzekraczaj─ůcym 30 dni licz─ůc od tej daty, Klient mo┼╝e :

 • • Albo zawiadomi─ç o opó┼║nieniu, wysy┼éaj─ůc e-mail na nast─Öpuj─ůcy adres: dok@etam.pl. Nast─Öpnie, ETAM skontaktuje si─Ö z dostawc─ů paczki, aby znale┼║─ç zagubion─ů paczk─Ö. Po 30 dniach, je┼Ťli przesy┼éka nie zostanie odnaleziona, a Klient w tym czasie nie odst─ůpi┼é od umowy, nast─ůpi zwrot pieni─Ödzy za niedostarczone zamówienie.
 • • Albo odst─ůpi─ç od umowy i za┼╝─ůda─ç zwrotu pieni─Ödzy, poprzez wys┼éanie do ETAM listu poleconego lub e-maila na adres dok@etam.pl z o┼Ťwiadczeniem o odst─ůpieniu od umowy.

5.4 Koszty dostawy

Koszty ca┼ékowite przygotowania przesy┼éki i jej dostarczenia zale┼╝─ů od sposobu dostawy wybranego przez Klienta:

Dostawa

 

Czas i koszty dostawy

 
  Etam

Dostawa kurierem
lub do paczkomatu
Etam
Dostawa
do sklepu ETAM
DHL
Dostawa
ekspresowa
Czas dostawy i przygotowania paczki do Polski Ca┼ékowity czas realizacji zamówienia to 3 - 8 dni roboczych
czas od momentu wysłania
ok. 5 dni*
(od poniedzia┼éku do pi─ůtku)
czas od momentu wysłania
ok. 5 dni*
(od poniedzia┼éku do pi─ůtku)
czas od momentu wysłania
ok. 2-3 dni*
(od poniedzia┼éku do pi─ůtku)
Polska Etam
10,90 PLN
lub GRATIS przy zakupach za min. 220 PLN
Etam
GRATIS
Etam
49,90 PLN
 

*Najcz─Ö┼Ťciej obserwowany czas dostawy na terenie Polski.
**Poza pewnymi okresami specjalnymi, jak wyprzedaże, Święta, specjalne oferty dla Stałych Klientek etc.

 

Sposoby dostawy

 
 

Kurier InPost

Dostawa KURIEREM lub do PACZKOMATU


Wybieraj─ůc dostaw─Ö Kurier lub Paczkomat InPost, paczka zostanie dostarczona od 4 do 8 dni roboczych po dokonaniu przez Ciebie zamówienia.
Termin dostawy zostanie potwierdzony na dzie┼ä przed dostaw─ů.
 

 

 

Etam

Dostawa do sklepu Etam

Odbierz swoj─ů paczk─Ö za darmo w sklepie bez minimalnej kwoty zakupu!

Masz do wyboru kilkana┼Ťcie sklepów Etam Lingerie w Polsce, w których mo┼╝esz odebra─ç paczk─Ö.

Wybierz sklep najbli┼╝ej Ciebie!

W momencie dostawy paczki do wybranego sklepu, otrzymasz Email/SMS z potwierdzeniem. Od tego momentu masz 5 dni na odebranie paczki ze sklepu.

 

DHL

Dostawa DHL EXPRESS


Wybieraj─ůc dostaw─Ö DHL,  paczka zostanie dostarczona od 3 do 5 dni roboczych po dokonaniu przez Ciebie zamówienia.
Termin dostawy zostanie potwierdzony na dzie┼ä przed dostaw─ů.

Koszt dostawy DHL Express: 49,90 PLN
 

 

 

┼Üled┼║ swoje zamówienie

 

Link do ┼Ťledzenia zam├│wienia zostanie przes┼éany mailowo
w dniu wysyłki zamówienia.
Mo┼╝liwo┼Ť─ç ┼Ťledzenie zam├│wienia dost─Öpna wy┼é─ůcznie
do zamówień kurierskich (Inpost / DHL Express)

W dowolnym momencie mo┼╝esz poprosi─ç o informacje o:

- post─Öpie przygotowania zamówienia.

- dacie wysy┼éki (u┼╝ytkownik zostaje powiadomiony za po┼Ťrednictwem e-maila).

- dostarczeniu paczki na wskazany adres dzi─Öki numerowi,
który zostanie przekazany przez dostawc─Ö


Artyku┼é 6. Prawo do odst─ůpienia od umowy

6.1 Korzystanie z prawa do odst─ůpienia od umowy

Klientowi przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy w ci─ůgu 14 (czternastu) dni licz─ůc od dnia dostarczenia przesy┼éki, z którego mo┼╝e skorzysta─ç bez podania powodu swojej decyzji, bez ponoszenia innych kosztów, ni┼╝ te zwi─ůzane z odes┼éaniem przesy┼éki z zamówionym/i artyku┼éem/ami do Etam. Do zachowania powy┼╝szego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy wraz ze zwracanym artyku┼éem przed jego up┼éywem.

Aby skorzysta─ç z tego prawa, Klient powinien odes┼éa─ç do Etam formularz odst─ůpienia od umowy (jak w poni┼╝szym przyk┼éadzie), b─ůd┼║ jakiekolwiek inne o┼Ťwiadczenie, wyra┼╝aj─ůce jednoznaczn─ů deklaracj─Ö odst─ůpienia od umowy. Produkty, które Klient chce zwróci─ç w ramach odst─ůpienia od umowy, musz─ů by─ç zwrócone w stanie niezmienionym, nie mog─ů nosi─ç oznak u┼╝ywania, musz─ů by─ç czyste, nie mog─ů by─ç uprane, musz─ů by─ç pozbawione zapachu i mie─ç przyczepione metki..

Uwaga : zwracane artyku┼éy, które b─Öd─ů niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone przez Klienta, nie zostan─ů przyj─Öte przez Etam.

Formularz odst─ůpienia od umowy musi by─ç wys┼éany przez Klienta:

Przyk┼éad o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç: Adresat: ETAM LINGERIE SAS 57/59 rue Henri Barbusse 92614 Clichy Cedex Francja

Niniejszym informuj─Ö Pa┼ästwa o moim odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y artyku┼éów, podanych poni┼╝ej:
Z powodu (opcjonalnie):
Zamówienie nr ............./ dokonane dnia XX/XX/XXXX:
Imi─Ö i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Podpis Klienta (w sytuacji je┼Ťli formularz przekazywany jest drog─ů papierow─ů).
Dnia: YY/YY/YYYY

6.2 Akceptowane sposoby zwrotu zamówienia:

Klient odsy┼éa lub dostarcza bezpo┼Ťrednio do wszystkich sklepów Etam w Polsce zamówione produkty wraz z o┼Ťwiadczeniem o odst─ůpieniu od umowy, z zachowaniem warunków podanych w artykule 6.1 powy┼╝ej. Klient ponosi koszty odes┼éania artyku┼éów obj─Ötych odst─ůpieniem od umowy.

Dla p┼éatno┼Ťci Paypal sprawd┼║ warunki zwrotu na https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/refunded-returns

 • Zwrot za po┼Ťrednictwem poczty:

Klient mo┼╝e odes┼éa─ç zamówione artyku┼éy do wszystkich sklepów Etam w Polsce z wyj─ůtkiem outletów, z do┼é─ůczonym formularzem odst─ůpienia od umowy lub ka┼╝d─ů inn─ů jednoznaczn─ů deklaracj─ů odst─ůpienia. Pod tym adresem znajduje si─Ö lista sklepów Etam w Polsce:
https://www.etam.pl/lokalizatorsklepow

 • Zwrot do sklepu Etam :

Sklep Etam rejestruje zwrot i wr─Öcza Klientowi potwierdzenie przyj─Öcia produktu. Nale┼╝y zachowa─ç to potwierdzenie, poniewa┼╝ jest dowodem dokonania zwrotu.

ETAM zwróci Klientowi kwot─Ö równ─ů cenie, za jak─ů odst─ůpi┼é on od Umowy w terminie maksymalnie do 14 (czternastu) dni licz─ůc od daty otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy chyba, ┼╝e Klient nie ode┼Ťle na czas swojego zamówienia kurierem lub przesy┼ék─ů pocztow─ů. W takim przypadku zwrot p┼éatno┼Ťci zostanie wstrzymany dopóki Klient nie dostarczy artyku┼éów lub dowodu wysy┼éki produktów.

Nale┼╝na suma zostaje przelana bezpo┼Ťrednio na konto bankowe lub kart─Ö Klienta za po┼Ťrednictwem systemu bezpiecznych p┼éatno┼Ťci ADYEN.

Artykuł 7. 30-dni na zwrot zamówienia

Niezale┼╝nie od przepisów prawa reguluj─ůcych zasady, na jakich mo┼╝liwe jest korzystanie z prawa do odst─ůpienia od umowy, Klienci ETAM mog─ů przez 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia zamówienia dokona─ç zwrotu artyku┼éu zakupionego w regularnej cenie do ka┼╝dego ze sklepów stacjonarnych Etam lub do punktu odbioru lub przyj─Öcia paczek na adresy podane w punkcie 6.2, na podstawie podpisanego o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy. Zwracane produkty musz─ů by─ç w stanie niezmienionym, nie mog─ů nosi─ç oznak u┼╝ywania, musz─ů by─ç czyste, nie mog─ů by─ç uprane, musz─ů by─ç pozbawione zapachu i mie─ç przyczepione metki. Ponadto produkty musz─ů by─ç zapakowane w sposób zapewniaj─ůcy brak uszkodze┼ä przesy┼éki w transporcie (nienoszonego, niezniszczonego). Do zwracanego produktu musi by─ç do┼é─ůczona metka.

Uwaga : zwracane artyku┼éy, które b─Öd─ů niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone przez Klienta, nie zostan─ů przyj─Öte przez Etam.

 • Zwrot produktów w sklepach Etam: Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zwróci─ç zamówione online produkty w sklepach Etam. Klient otrzyma zwrot nale┼╝no┼Ťci na konto lub kart─Ö p┼éatnicz─ů.

 • Zwrot w przypadku odes┼éania produktu do punktu odbioru/przyj─Öcia paczek: W przypadku odes┼éania produktu do punktu odbioru/przyj─Öcia paczek Etam – którego┼Ť ze sklepów Etam w Polsce, klient otrzyma zwrot nale┼╝no┼Ťci na konto lub kart─Ö p┼éatnicz─ů. Koszty wysy┼éki do punktu odbioru/przyj─Öcia paczek ponosi Klient (chyba, ┼╝e zwrot jest wynikiem b┼é─Ödu pope┼énionego przez Etam).

W obu przypadkach zwrot nale┼╝no┼Ťci nast─Öpuje po przyj─Öciu i sprawdzeniu przesy┼éki przez Etam. Nale┼╝na suma zostaje przelana bezpo┼Ťrednio na konto bankowe lub kart─Ö p┼éatnicz─ů Klienta za po┼Ťrednictwem systemu bezpiecznych p┼éatno┼Ťci ADYEN. Je┼Ťli karta p┼éatnicza Klienta utraci┼éa wa┼╝no┼Ť─ç, Dzia┼é Obs┼éugi Klienta Etam skontaktuje si─Ö z nim, by dokona─ç zwrotu pieni─Ödzy przelewem bankowym lub na kart─Ö p┼éatnicz─ů Klienta.

Artykuł 8. Reklamacja

Etam zobowi─ůzuje si─Ö dostarcza─ç produkty wolne od wad.

Klient jest uprawniony do sk┼éadania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie, produkcji: poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci w formie elektronicznej na adres: dok@etam.pl lub bezpo┼Ťredni─ů wizyt─Ö w jednym ze sklepów Etam w Polsce lub w formie pisemnej na adres francuski: Serwis Klienta Etam.pl, 57/59 rue Henri Barbusse, 92614 Clichy Cedex, Francja, zawsze z podaniem numeru Zamówienia i adresu e-mail.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej z┼éo┼╝enia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Etam drog─ů elektroniczn─ů na adres e-mail podany w trakcie jej sk┼éadania. W przypadku uznania reklamacji zakupu internetowego Klientowi zostan─ů zwr├│cone ┼Ťrodki za reklamowany produkt. W przypadku uznania reklamacji zakupu dokonanego w salonie stacjonarnym Klient mo┼╝e ustali─ç spos├│b rekompensaty w postaci ca┼ékowitego zwrotu ┼Ťrodk├│w za reklamowany produkt, wymiany produktu na wolny od wad b─ůd┼║ naprawy produktu.

Je┼╝eli Etam nie uzna reklamacji Klienta, który nie zgadza si─Ö z takim sposobem za┼éatwienia sprawy, konsumentowi przys┼éuguje prawo zg┼éoszenia tej sprawy pod rozstrzygni─Öcie przez mediacje lub os─ůd s─ůdu polubownego, np. poprzez polubowne s─ůdy konsumenckie, dzia┼éaj─ůce przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

W razie jakichkolwiek pyta┼ä odno┼Ťnie zamówienia, Dzia┼é Obs┼éugi Klienta Etam pozostaje do dyspozycji Klienta za po┼Ťrednictwem sekcji "Kontakt". W razie wyst─ůpienia kwestii spornej, ka┼╝dy Klient musi poda─ç swój numer zamówienia oraz umotywowa─ç swoje stanowisko. W nast─Öpstwie rozwi─ůzania sporu, je┼Ťli rezultatem b─Ödzie konieczno┼Ť─ç zwrotu pieni─Ödzy Klientowi, zwrot ten dokona si─Ö bezpo┼Ťrednio na konto bankowe lub kart─Ö p┼éatnicz─ů Klienta za po┼Ťrednictwem systemu bezpiecznych p┼éatno┼Ťci ADYEN.

Alternatywn─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů roztrzygania sporu jest utworzenie sporu na platformie Komisji UE s┼éu┼╝─ůcej do rozstrzygania kwestii spornych z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Artyku┼é 9.1 Dane osobowe i polityka prywatno┼Ťci

Etam pragnie poinformowa─ç, ┼╝e Twoje dane osobowe zarejestrowane w trakcie sk┼éadania zamówienia na naszej stronie internetowej b─Öd─ů przetwarzane przez wewn─Ötrzny dzia┼é obs┼éugi lub dzia┼éy obs┼éugi spó┼éek siostrzanych lub spó┼éek nale┼╝─ůcych do grupy Etam w celu:

 • - realizacji Twojego zamówienia,
 • - poinformowania Ci─Ö o aktualno┼Ťciach i nadchodz─ůcych wydarzeniach poprzez wys┼éanie newslettera,
 • - a tak┼╝e przedstawienia Ci propozycji ofert handlowych oraz gier i zabaw konkursowych.

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, w dowolnym momencie masz prawo dost─Öpu do swoich danych, ich sprostowania, usuni─Öcia, a tak┼╝e wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Aby┼Ť móg┼é skorzysta─ç ze swoich praw, wystarczy by┼Ť przes┼éa┼é tak─ů pro┼Ťb─Ö drog─ů elektroniczn─ů na adres privacy@etam.pl, wraz ze wskazaniem swoich danych osobowych i za┼é─ůczeniem kopii dowodu osobistego.

Nasza witryna internetowa powsta┼éa przede wszystkim z my┼Ťl─ů o potrzebach naszych Klientów. Z tego powodu Etam korzysta z plików cookies, które s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie zapami─Ötaniu odwiedzanych przez Ciebie miejsc na naszej stronie i polepszeniu kierowanej do Ciebie oferty przez dostosowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji.

Aby dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i zarz─ůdzania plikami cookies, zapraszamy do zapoznania si─Ö z nasz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci.

Przypominamy o konieczno┼Ťci wylogowania si─Ö ze swojego profilu po ka┼╝dych odwiedzinach na naszej stronie internetowej, co pozwoli zapewni─ç ochron─Ö poufnych danych.

Artykuł 9.2 Gwarancja

Obowi─ůzuj─ůce prawo francuskie reguluje dopuszczenie do obrotu handlowego produktów Etam. Wszystkie produkty s─ů obj─Öte regulaminem prawnym gwarantuj─ůcym zgodno┼Ť─ç z artyku┼éem L211-4 i z Kodeksem praw konsumenta jak równie┼╝ obj─Öte s─ů gwarancj─ů na wypadek wad produkcyjnych z artyku┼éu 1641 i Kodeksu Cywilnego.

Artyku┼é 10. Odpowiedzialno┼Ť─ç

Etam nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zamówienia niezrealizowane na skutek:

 • • ca┼ékowitego lub cz─Ö┼Ťciowego strajku, w szczególno┼Ťci strajku poczty lub firm ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi transportowe i/lub komunikacyjne. W takim wypadku, Etam zaproponuje inny sposob dostawy zgodnie z artyku┼éem powy┼╝ej,
 • • powodzi, po┼╝arów, wszystkich przypadków si┼éy wy┼╝szej i wszystkich innych zdarze┼ä nieprzewidzianych lub niezale┼╝nych od Etam.

Hiper┼é─ůcza mog─ů odsy┼éa─ç do innych stron internetowych, ni┼╝ Strona. ETAM nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci w razie, gdyby zawarto┼Ť─ç tych stron internetowych by┼éa niezgodna z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawnymi i ustawowymi.

Artyku┼é 11. W┼éasno┼Ť─ç intelektualna

U┼╝ytkowanie Strony jest ograniczone do celów wy┼é─ůcznie prywatnych. Strona i wszystkie znajduj─ůce si─Ö na niej elementy, marki, rysunki, modele, logo, grafiki, etc. oraz ich zestawienie, s─ů wy┼é─ůczn─ů w┼éasno┼Ťci─ů ETAM lub jego dostawców, którzy nie przyznaj─ů ┼╝adnej licencji ani ┼╝adnego innego prawa Klientom, ni┼╝ prawo do przegl─ůdania zawarto┼Ťci Strony.

ETAM przypomina, ┼╝e jakakolwiek, cz─Ö┼Ťciowa lub ca┼ékowita, reprodukcja lub modyfikacja, czy te┼╝ u┼╝ywanie, cz─Ö┼Ťciowe lub ca┼ékowite, jakiegokolwiek elementu Strony, s─ů surowo zabronione, chyba, ┼╝e ETAM udzieli wcze┼Ťniejszego, specjalnego i wyra┼║nego zezwolenia.

W konsekwencji, ETAM b─Ödzie móg┼é wnie┼Ť─ç o wszcz─Öcie stosownego post─Öpowania, w tym w szczególno┼Ťci w razie wyst─ůpienia podrabiania jego produktów – post─Öpowania karnego, wzgl─Ödem wszystkich tych którzy, bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio, naruszaj─ů jego prawa.

Artyku┼é 12. Wa┼╝no┼Ť─ç tego dokumentu

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y obowi─ůzuj─ů przez ca┼éy okres udost─Öpniania do sprzeda┼╝y online produktów i us┼éug przez Etam.

Artyku┼é 13. Dowód

Rejestry informatyczne zapisane w systemach informatycznych Etam i jego partnerów, z zachowaniem wymogów bezpiecze┼ästwa, b─Öd─ů uwa┼╝ane za dowody komunikacji, zamówie┼ä i p┼éatno┼Ťci, które zasz┼éy mi─Ödzy Etam, a Klientem.

Artyku┼é 14. Obowi─ůzuj─ůce zasady prawne - Kwestie Sporne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y s─ů umocowane w prawie polskim i obowi─ůzuj─ů na jego podstawie. W razie niejasno┼Ťci zwi─ůzanych z t┼éumaczeniem, nale┼╝y odwo┼éa─ç si─Ö do wyj┼Ťciowej wersji dokumentu w j─Özyku francuskim.

Zgodnie z regulacj─ů z 20 sierpnia 2015 r., ka┼╝dy klient mo┼╝e bezp┼éatnie skorzysta─ç z us┼éugi mediatora konsumenckiego, aby znale┼║─ç polubowne rozwi─ůzanie sporu, jaki mo┼╝e mie─ç z podmiotem prawnym .. Grupa ETAM wybra┼éa o┼Ťrodek mediacji MEDICYS 73 Bld de Clichy 75009 PARIS Tel 01.49.70.15.93 contact@medicys.fr / www.medicys.fr

Artyku┼é 15. Wprowadzanie zmian w Ogólnych Warunkach Sprzeda┼╝y

Wobec mo┼╝liwej ewolucji Strony oraz przepisów prawa, ETAM zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç modyfikowania w dowolnym momencie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzeda┼╝y. W takim wypadku, nowe Ogólne Warunki Sprzeda┼╝y b─Öd─ů podane do wiadomo┼Ťci Klienta online i b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie wy┼é─ůcznie do sprzeda┼╝y produktów przeprowadzonych po dokonaniu modyfikacji.

Artyku┼é 17. Program Lojalno┼Ťciowy « Etam Connect »

Warunki programu lojalno┼Ťciowego Etam Connect s─ů dost─Öpne tutaj