FAQ: grupa Etam

Zobowiązania środowiskowe i społeczne Grupy Etam

Grupa Etam jest aktywnie zaangażowana w zrównoważony rozwój poprzez wdrażanie środków mających na celu ocenę i zmniejszenie jej wpływu na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakter naszej działalności, nasza strategia środowiskowa koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: transporcie towarów, wykorzystaniu opakowań, zarządzaniu odpadami i zużyciu energii.

Wdrożyliśmy już plan działania mający na celu złagodzenie tego wpływu.

Od 1916 roku nasza pasja do naszej działalności stale rośnie, a nasze cele są mocno ukierunkowane na przyszłość. Jesteśmy głęboko zaangażowani w odpowiedzialną modę.

WE CARE ABOUT PLANET Staramy się projektować zrównoważone produkty, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na środowisko.

WE CARE ABOUT FUTURE Zobowiązujemy się do zapewnienia identyfikowalności naszych produktów poprzez przestrzeganie najsurowszych standardów społecznych i środowiskowych.

WE CARE ABOUT WOMEN Wspieramy kobiety na każdym etapie ich życia i towarzyszymy im w dążeniu do wolności.

Wciąż jest wiele do zrobienia, ale nasza determinacja pozostaje nienaruszona. Ponieważ dla nas to nie tylko bielizna, którą się dzielimy, to znacznie więcej.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i działaniach, zapraszamy do odwiedzenia naszej dedykowanej strony: https://etam-groupe.com/wecare/